Wylewki maszynowe

Podłoga dowolnego pomieszczenia jes tpowierzchnią, która podlega maksymalnej eksploatacji. Dlatego w procesie remontu należy zadbać o podłoże podłogi, czyniąc je wysoko wytrzymałym i równym.

Nowoczesne budownictwo odchodzi od tradycyjnych metod ręcznej wylewki podłogi i coraz częściej wykorzystywana jest metoda wylewki maszynowej.

Maszynowa wylewka podłogi daje możliwość zminimalizowania czasowych ram wykonania prac i kosztów finansowych.

Wylewka mechaniczna wykonywana jest metodą półsuchą z zastosowaniem fibrozbrojenia. Można wskazać na wiele zalet, które posiada wylewka półsucha podłogi, wykonywana w sposób maszynowy:

 • Wysoka wydajność i prędkość prac. Jedna brygada specjalistów może w ciągu jednego dnia roboczego wykonać do 250 m2 podłoża podłogi.
 • Brak konieczności wyrównywania końcowego.
 • Zapewnienie nieskazitelnie równej powierzchni, gotowej do dalszego wykończenia – układania płytek, parkietu, linoleum itd.
 • Sposób mechaniczny pozwala wykonać monolityczną wylewkę, która posiada jednorodny kolor i ma jednorodną strukturę w całej objętości
 • Metoda półsucha zakłada wykorzystanie minimalnej ilości wody, dzięki czemu do stwardnienia wylewki potrzeba niewiele czasu
 • Wylewka maszynowa jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, na zużycie, zapewnia wysoki stopień izolacji dźwiękowej w budynkach wielopiętrowych
 • Możliwość osiągnięcia wspaniałego rezultatu przy niewielkiej grubości półsuchej wylewki, przez co obniża się obciążenie na podpory i stropy budynku. Oprócz tego, wylewka półsucha posiada o wiele mniejszą wagę, w porównaniu z roztworem betonowym.
 • Atrakcyjność estetyczna
 • Cena wylewki podłogi w sposób maszynowy jest bardziej do przyjęcia i dostępna, niż wylewki ręcznej.
Bezpłatne konsultacje
Konsultacje

Cena wylewki maszynowej zależy od pewnych czynników, z których podstawowym jest zakres wykonywanych prac i grubość pokrycia.

Firma MASLOVSKYI wykonuje wylewki maszynowe z wykorzystaniem unikalnych technologii innowacyjnych i urządzeń mieszających o wysokiej wydajności, co gwarantuje maksymalnie efektywny rezultat pracy w ciągu krótkiego okresu.

Półsucha wylewka maszynowa podłogi: podstawowe etapy układania

W celu zapewnienia rezultatu dobrej jakości w procesie wylewki należy przestrzegać technologii i kolejności prac.

Podstawowe etapy układania:

 • Przygotowanie podłogi. Powierzchnię należy oczyścić z pyłu, śmieci, wszelkich zanieczyszczeń i tłustych plam. Wszystkie istniejące szczeliny należy wypełnić.
 • Jeśli istnieje konieczność, wykonywana jest praca w zakresie hydroizolacji powierzchni, układane są rurociągi i kable.
 • Wykonywane jest wyznaczenie podłogi w celu strefowania i zapewnienia poziomu powierzchni.
 • Wybierany jest optymalny skład mieszaniny roboczej. Podstawowymi składnikami roztworu do półsuchej wylewki są cement, piasek i woda. Wcześniej na powierzchni układana jest metalowa siatka zbrojąca, nadająca podłożu wysoka wytrzymałość. Czasami stosowany jest wariant alternatywny do zbrojenia – dodanie do roztworu roboczego włóknobetonu. W celu skrócenia czasu wiązania wylewki, zapobiegania pojawieniu się pęknięć na gotowej powierzchni do roztworu dodawane są także plastyfikatory. Przy maszynowej wylewce podłogi cena nieznacznie wzrasta, ale taka inwestycja jest usprawiedliwiona niezwykłą wytrzymałością i niezawodnością podłoża, skraca ona także proces roboczy.
 • Przygotowanie i dostarczanie zaprawy wykonywane jest przez profesjonalne maszyny pneumatyczne z rurociągiem. Umieszczane są w nich składniki w odpowiedniej proporcji i mieszanina jest równomiernie mieszana, po czym dostarczana jest do powierzchni roboczej przez węże.
 • Zaprawa jest równomiernie rozprowadzana i powierzchnia podlega szlifowaniu, tworząc równa podłogę. Proces ten wykonywany jest przez specjalistów w sposób ręczny z zastosowaniem prawidła. Szlifowanie wykonywane godzinę po zakończeniu układania przez specjalne maszyny zacierające.
 • Wylewka wykonana w sposób maszynowy pokrywana jest polietylenem, który utrzymuje korzystne środowisko dla wiązania i wysychania, gdzie podłoże jest chronione przed promieniowaniem UV i przeciągami. Po kilku dniach podłogę należy polać wodą i powtórnie pokryć folią na pewien czas, aby uniknąć wysychania.
Bezpłatne konsultacje
Konsultacje

Firma MASLOVSKYI wykonuje maszynowe wylewki podłogi w obiektach o dowolnym przeznaczeniu w dobrej jakości, szybko, z gwarancją. Specjaliści z dużym doświadczeniem pracy zapewniają maksymalnie efektywny rezultat. Maszynowa wylewka podłogi zostanie obliczona indywidulanie po zwróceniu się po specjalistów firmy.

Wcześniej wylewki wykonywane były ręcznie, co wymagało ogromnych nakładów pracy i wysiłku fizycznego. Obecnie ta pracę można wykonać przy pomocy specjalnych urządzeń, dzięki czemu istotnie zmniejszają się nakłady finansowe, czasowe i nakład pracy. Nowoczesne urządzenia techniczne, przy pomocy których wykonywane są maszynowe wylewki podłogi, zapewniają następujące priorytety:

 • Proces odbywa się czyściej i przyjemniej, nie ma brudu, przecieków wody, pyłu i pryskania cementu, ponieważ mieszanina mieszana jest w ścisłych proporcjach w sposób automatyczny z wykorzystaniem małej ilości wody.
 • Duża prędkość wykonania pracy, dzięki wysokiej wydajności maszyn, braku przestojów technologicznych. W ciągu 1 dnia roboczego brygada specjalistów, składające się z kilku osób, wylewa do 200 m2 wylewki.
 • Niezwykła efektywność, powstanie nieskazitelnie równej powierzchni, co osiągane jest dzięki pracy maszynowej.
 • Możliwość wykonywania wylewki w pomieszczeniach o dowolnej powierzchni.
 • Wylewka podłogi w sposób maszynowy nie ulega kurczeniu, pozwala unikać ryzyka pojawienia się pęknięć na gotowej powierzchni, dzięki metodzie „półsuchej”. Brak pęknięć osiągany jest także dzięki drobnym włóknom polipropylenu (fibry), które są obowiązkowym komponentem mieszaniny. Włókna te są równomiernie rozdzielane w roztworze i wiążą go w jednolitą masę.
 • Posiada porowatą strukturę, dzięki czemu podwyższone są jego właściwości termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne.
 • Wylewka maszynowa wysycha bardzo szybko, w ciągu doby, po czym można przemieszczać się po niej swobodnie, a już po 4-5 dniach można kontynuować prace remontowe wykończenia końcowego.
Profesjonalna wylewka podłogi w sposób maszynowy

Wylewka maszynowa podłogi poważnie minimalizuje czynnik ludzki. Większa część prac wykonywana jest z zastosowaniem urządzeń automatycznych. Zaprawa mieszana jest automatycznie w specjalnym odcinku maszyny, przy tym wykorzystywana jest minimalna ilość wody. Przy pomocy urządzenia pneumatycznego zaprawa dostarczana jest pod wysokim ciśnieniem na wykonywana powierzchnię, rozprowadzana jest równomiernie, wykluczone jest pojawianie się pustych miejsc i pęknięć. Wyrównywanie wylewki odbywa się ręcznie przy pomocy prawidła. Następnie, podłoga jest zacierana do idealnej równości maszynami szlifującymi. Automatyczna wylewka podłogi zapewnia wysoką adhezję płytek ceramicznych. W celu zapewnienia wszystkich zalet danego sposobu wykończenia, maszynowa wylewka podłogi powinna odbywać się na wcześniej przygotowaną i zagruntowaną powierzchnię. Wysokość warstwy wylewki powinna o 1 cm przewyższać wysokość wcześniej zamontowanych znaczników

Bezpłatne konsultacje
Konsultacje
Wylewka maszynowa – technologia

Technologia wykonania wylewki maszynowej jest dość prosta i nieskomplikowana. Dzięki temu można ją stosować w domach prywatnych, willach, lokalach biurowych i magazynowych. Wykończenie dużej powierzchni w taki sposób pozwala zaoszczędzić środki finansowe i czas.

Szczególnie aktualnym jest wykonanie wylewki maszynowej przy wykonywaniu podłóg ciepłych i nalewanych.

Jedynym warunkiem dla pracy urządzeń jest dostęp do źródła energii elektrycznej, chociaż nawet przy jego braku można wykorzystać generator spalinowy. Pod innymi względami, maszynowa wylewka podłogi to idealny sposób wykonania równej, gładkiej, dobrej jakości podłogi w dowolnym pomieszczeniu.