Szlifowanie i frezowanie betonu

Niezawodność I długi okres eksploatacji zapewnia podłodze betonowej prawidłowa obróbka. Gładka, sucha powierzchnia bez wad to rezultat szlifowania betonu. Procedurą szlifowania powierzchnie przygotowywane są do dalszych etapów obróbki podłogi: polerowania, układania płytek itp. Szlifowanie podłogi betonowej – oczyszczanie, wyrównywanie górnej warstwy, usuwanie uszkodzeń, odłamków, pęknięć.

Zalety i wady

Zalety procedury są niezaprzeczalne, nie tylko usuwa ona zatłuszczone odcinki, ale także wyrównuje powierzchnię.

Plusy szlifowania:
 • W czasie wylewania świeżej powłoki betonowej grube frakcje osiadają i wypychają na powierzchnię mleko cementowe. Szlifowanie oczyszcza podstawę z mleka, zapobiegając zniszczeniu górnej warstwy  podłóg.
 • Oczyszczanie osłabionej długotrwałą eksploatacją górnej warstwy.
 • Oczyszczanie zanieczyszczeń różnego pochodzenia. Wytrzymałość podłóg pozwala przetrzymać nasilone obciążenie piesze.
 • Ładny estetyczny wygląd.
 • Oszlifowana podłoga jest wodoodporna, nie ulega oddziaływaniu chemicznemu.
 • Prosta i praktyczna pielęgnacja podłogi.
 • Należy zwrócić uwagę na to, że szlifowanie podłogi betonowej wyrównuje powierzchnię, a nie naprawia jej wad. Narzędzie szlifujące odtwarza rzeźbę podłogi, z trudnością radzi sobie z falami i spadkami, dlatego o prawidłową powłokę poziomą należy zadbać na etapie wylewki.

Za wadę można także uznać pracochłonność, a także odpowiednio zawyżoną cenę. W celu zaoszczędzenia dostępna prace należy wykonywać własnymi rękoma.

Sposoby szlifowania

Beton można oszlifować dwoma sposobami:

 1. Suchym. Suchy sposób obróbki wykorzystywane jest częściej i do jego wykonana potrzeba mniej czasu. Brak cieczy pozwala po zakończeniu pracy przystąpić do etapu pokrycia końcowego. Suche szlifowanie wykonywane jest przy pomocy grubych frakcji diamentowych. W czasie wykonywania pracy specjalista kontroluje proces, terminowo usuwając błędy. Metoda ma wadę – dużą ilość pyłu, ale przy wykorzystaniu odkurzacza obniża jego stężenie w powietrzu.
 2. Mokry. Cena drugiej metody jest o wiele wyższa od pierwszej, dlatego wykorzystywana jest ona rzadko. Z reguły, stosowana jest przy obróbce podłogi mozaikowej z wypełnieniem z drobin marmurowych. Do szlifowania wykorzystywane są drobnoziarniste i proszkowe cząsteczki stałe różnych rozmiarów. To właśnie różnica rozmiarów cząsteczek zapewnia idealny rezultat.Minus procedury to mokra powierzchnia, długotrwały czas wysychania betonu.
Bezpłatne konsultacje
Konsultacje
Beton do szlifowania

Na jakość wykonania wpływa marka wykorzystywanego materiału. Przy wyborze betonu do szlifowania odgrywa rolę przeznaczenie pomieszczenia. W pomieszczeniach roboczych, stacjach obsługi technicznej, dla placów na otwartym powietrzu wybierany jest beton marki od m150 do m300. Jest on dość mocny, ze wszystkimi właściwościami do szlifowania. Jeśli dla pomieszczenia wymagana jest powierzchnia o zwiększonej wytrzymałości, wykorzystywany jest beton marki powyżej m300. Do wypełnienia wykorzystywany jest drobny tłuczeń, ale jeśli pokrycie będzie polerowane, zaprawa zawiera drobiny marmurowe. Zapewnią one ładny wygląd zewnętrzny powierzchni.


Stadia pracy

Faza wstępna

 • Najlepszy wariant sprawdzenia – sprawdzanie dużą poziomicą.
 • Odpowiedzialnie podchodźcie do przygotowania powierzchni przed wykonaniem pracy. W czasie etapu przejściowego należy uwzględnia następujące szczegóły:
 • Na starej powierzchni naniesiono powłokę, należy określić stopień trudności jej usunięcia.
 • Po zdjęciu górnej warstwy na podstawie betonowej powstają rysy, wgłębienia. Usuwane są one przez dodatkową procedurę szlifowania.
 • Przy pomocy długiej linijki wykonajcie sprawdzenie podłogi pod względem nierówności. Przy silnej falistości dodajcie większa ilość diamentów.
 • Sprawdźcie powierzchnię na obecność odłamków, obejrzyjcie spoiny łączące. Wykryliście wady – sprawdźcie procedurę zacierania spoin i powtórzcie szlifowanie.
 • Standardowe normy nie dopuszczają obecności szczelin w powłoce, pomiędzy podłoga i listwami.
 • Sztywność powierzchni sprawdzana jest przez obróbkę małego odcinka podłogi.
 • Kontrolujcie obecność napięcia w sieci, przy kontakcie urządzeń z betonem niedopuszczalne są przerwy w zasilaniu prądem.

Przygotowanie betonu do szlifowania

 • Przed rozpoczęciem prac w zakresie szlifowania należy sprawdzić obecność w górnej warstwie armatury lub kawałków siatki metalowej, mogą one uszkodzić elementy maszyny budowlanej.
 • Przy wykryciu metalowych przedmiotów, należy wykorzystać szlifierkę kątową i usunąć je ręcznie. Głównym zadaniem stadium przygotowawczego jest usunięcie starej powłoki, która przeszkadza w przenikaniu dodatków polimerowych do podstawy betonu. Procedura wykonywana jest w sposób mechaniczny.

Szlifowanie betonu

 • Naniesienie utwardzacza na świeżo położony beton. Pracę z betonem należy rozpoczynać po 1,5-2 tygodniach po całkowitym wyschnięciu wylewki. W tym okresie czasu powierzchnia nabiera wytrzymałości i jest gotowa do obróbki. W skład betonu wchodzi żwir, tłuczeń i jeśli próbujemy szlifować niegotową powierzchnię, można wyrwać duże kawałki z podłogi betonowej, co doprowadzi do powstania dołków:
 • Pierwotne szlifowanie. W celu rozpoczęcia należy usunąć wszystkie szorstkości, dlatego w początkowym etapie wykorzystywane są duże, twarde elementy do obróbki podłogi. Ustawiana jest tarcza o ziarnistości 40-60, zacierana jest powierzchnia. Całą powierzchnię należy rozdzielić na równe odcinki i równomiernie obrobić każdy. Przy istotnych nierównościach, powierzchnię należy obrobić dwukrotnie. Nie należy tylko pozostawić maszyny na długo w jednym miejscu, ponieważ może ona pozostawić wgniecenie.
 • Usuwanie wad. Następnie należy obejrzeć powierzchnię w kierunku obecności pęknięć, nierówności, wgnieceń, jeśli istnieją – należy wyrównać je lepikiem. Lepik należy nanieść w taki sposób, aby maszyna łatwo przechodziła po wszystkich wadach, nie naruszając go. Po pełnym wyschnięciu, można przystąpić do kolejnego etapu.
 • Naniesienie utwardzacza. Przed kolejną procedurą powierzchnia obrabiana jest specjalnymi utwardzaczami. Środek należy nanosić równomiernie po całej powierzchni, konsystencja wiążąca zakrywa pory i nadaje wytrzymałość, wodoodporność. Przystępując do szlifowania należy przekonać się, czy czas przetrzymywania odpowiada wskazanemu przez producenta.
 • Etap podstawowy. Końcowe stadium obróbki – polerowanie, zalecane jest na początku wykorzystywanie tarcz z ziarnistością stałych elementów od 80 do 120, stopniowo przechodząc do tarcz o mniejszej ziarnistości.


Idealna powierzchnia osiągana jest dzięki przejściu w odpowiednim czasie od tarcz o dużej ziarnistości do tarcz z mniejsza ziarnistością. Jeśli nie jesteś przekonany o swojej wiedze, przeprowadź doświadczenie na małym odcinku powłoki. Ilość etapów polerowania zależy od pożądanego rezultatu i wskaźnika dekoracyjnego. Po zakończeniu szlifowania i polerowania betonów, prosimy obejrzeć powierzchnię na obecność nierówności, wymyć podłogi z pyłu, pozwolić dobrze wyschnąć. Wykorzystanie lakierów poliuretanowych nada podłogom błyszczący wygląd.

Usuwanie deformacji na betonie przez szlifowanie

Długotrwałe pokrycie podłogi w eksploatacji prowadzi do pojawienia się wad. Czasami deformacje powstają z powodu naruszenia technologii przy układaniu podłogi. Przy wykryciu wady, należy odnowić podłogę przez szlifowanie. W podłodze, w miejscu wykrytej wady, wykrytego wgłębienia, wycinana jest uszkodzona część, zdejmowana jest górna warstwa. Puste miejsce należy oczyścić z pyłu i brudu, obrobić materiałami gruntującymi, szpachelką nałożyć zaprawę w celu wypełnienia. Wypełniony materiał należy wyrównać i pozostawić dla nabrania wytrzymałości. Po zastygnięciu wykonywane jest szlifowanie betonu do czasu usunięcia nierówności. Przy głębokich uszkodzeniach zaprawa nanoszona jest etapowo. Szlifowanie podłogi betonowej gwarantuje wysoką wytrzymałość na zużycie, estetyczny wygląd powłoki w pomieszczeniach i na otwartych powierzchniach.

Bezpłatne konsultacje
Konsultacje